PSA-prov

Med hjälp av ett PSA-prov kan man tidigt upptäcka prostatacancer. PSA är en förkortning av för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som produceras i prostatan och som ingår i mannens sädesvätska.

Läs mer om PSA-prov i Socialstyrelsens broschyr:
Om PSA-prov – för att lättare kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar.