Flödesmätning/blåstömning

Genom att kasta vatten i en specialutrustad toalett med flödesmätningsinstrument, mäts urinflöde, flödeshastighet och miktionsvolym.

Till dig som ska genomgå urodynamisk undersökning, pdf-fil