Ultraljud

Doktor Wang använder en modern ultraljudsapparat för att visuellt upptäcka tumörer och för att mäta prostatans storlek. Man för in en sond i ändtarmen som sänder ut ultraljudsimpulser mot prostatan. Bilderna visas på en skärm så att läkaren kan undersöka körteln och den omgivande vävnaden efter tumörer.

Utraljudsapparaten kan även användas för att undersöka njurar, urinblåsan och pungen.