Undersökning

På Doktor Wangs urologmottagning utför vi en rad olika undersökningar. Vilken typ av undersökning och hur den går till, beror givetvis på vilka symptom eller besvär som patienten har. I navigeringen ovan kan du läsa om de vanligaste undersökningarna som utförs på mottagningen.

För undersökning ber vi dig kontakta oss på telefon och boka en besökstid.