Manlig sterilisering

Vasektomi, eller manlig sterilisering, är ett mindre kirurgiskt ingrepp. Ingreppet innebär att spermierna hindras att vandra från testiklarna, där spermierna produceras, till penis. En vasektomi är ett mindre ingrepp än ett motsvarande steriliseringsingrepp hos kvinnor. Antalet par som väljer vasektomi som permanent födelsekontroll ökar.

Så fungerar det

Spermierna transporteras från testiklarna via sädesledaren till penis. En vasektomi innebär att sädesledaren blockeras eller skärs av. Detta innebär i sin tur att när mannen får utlösning under samlag innehåller ejakulationen inte några spermier. Spermierna som produceras i mannens testiklar efter en vasektomi, löses upp och absorberas. En vasektomi stör inte själva samlaget och påverkar vare sig sexualdriften eller njutningen vid orgasm.

Så går operationen till

Patienten ligger på rygg. Pungen tvättas och sädesledaren fångas upp under huden med en speciell tång. Lokalbedövning injiceras en eller flera gånger vid den uppfångade sädesledaren. Därefter läggs ett litet snitt, vanligtvis en centimeter eller mindre. Sädesledaren dras ut genom snittet och kapas på två ställen, cirka en centimeter stort segment avlägsnas. Varje ände av sädesledaren knyts åt och förs sedan tillbaka in i pungen. Snittet sys och därefter upprepas proceduren på andra sidan av pungen. En urolog utför vasektomin och proceduren tar cirka 30 minuter. De flesta män kan gå hem omedelbart efter operationen.

Hur säkert är det?

Enligt statistik misslyckas ungefär en av tvåtusen vasektomier. Först då en läkare gett klartecken efter två spermietester kan en lyckad operation konstateras. Observera att en vasektomi är svår att upphäva om man ångrar sig och att operationen inte ger något skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Till dig som ska genomgå sterilisering, pdf-fil