Urinläckage

Om du lider av urinläckage, så kallad  inkontinens, kan vi hjälpa till med att skriva ut olika hjälpmedel.

Överflödesinkontinens är en form av inkontinens där blåsan aldrig helt töms. För dig som lider av detta kan våra sköterskor visa hur du kan tömma blåsan med så kallad RIK –  Ren Intermittent Kateterisering. Detta innebär att man tappar sig själv på urin.