Prostatacancer

Om cancer upptäcks vid ett tidigt stadium, det vill säga att tumören är lokaliserad inom prostatakapseln erbjuds en så kallad kurativsyftande behandling. Behandlingen innebär kirurgiskt ingrepp eller strålbehandling. Så kallad laparoskopisk radikal prostatektomi med hjälp av titthålsoperation blir då aktuellt.

Lapraskopisk radikal prostatektomi (LRP)

Lapraskopisk radikal prostatektomi (LRP) är en ny operationsteknik för att bota prostatacancer. Första gången LRP användes var 1992. Tekniken har sedan utvecklats av fransmännen Guillonneau och Vallencien och 1998 blev det en standardteknik vid operation. LRP har utförts av Guillonneau och Vallencien på över 2500 patienter och har lärt ut tekniken till Doktor Wang. I början av år 2000 började Doktor Wang använda tekniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Så fungerar LRP

Genom titthålsteknik använder man små, långa instrument för att avlägsna hela prostatan med prostatakapsel och en bit av sädesledaren. Detta innebär att prostatacancern tas bort med god marginal om cancern är kvar inom kapseln.

Så går operationen till

Patienten sövs och känner inga smärtor under operationen. Fyra små hål öppnas på patientens mage och genom ett av dessa för man in en liten kamera. Kirurgen genomför operationen under direkt sikt via en TV-skärm som är kopplad till kameran. Först frigörs sädesblåsor och sädesledaren delas bakom prostatan. Därefter frigörs prostatan och skiljs från urinblåsan som sedan på nytt sammankopplas med urinröret. För att urin ska kunna passera genom operationsområdet sätts en kateter in i urinröret.

Sjukhusvistelsen brukar vara omkring tre till fem dagar. Katetern får sitta kvar cirka två veckor efter operationen. Sjukskrivningstiden brukar vara en till tre månader beroende på patientens arbetsuppgifter. Titthålsoperation innebär minskat kirurgiskt trauma och mindre blödningar som i sin tur medför en kortare konvalescenstid.

Biverkningar

Då katetern i urinröret avlägsnats uppstår ett visst urinläckage som minskar under några veckors tid medan patienten tränar upp bäckenmuskulaturen. En del patienter kan uppleva fortsatt läckage, endast droppar, vid ansträngning. Kvarstående besvär av urinläckage är ovanligt.
Beroende på hur tumören har växt kan de nerver som styr erektionen hos penis tagit skada eller tvingats att tas bort vid operationen. Detta leder till att erektionsförmågan går förlorad. Tack vare titthålsoperation ökar möjligheterna att bevara dessa viktiga nerver. Det finns olika former av behandling för män som förlorat erektionsförmågan efter operationen. Många kan återuppta samlivet igen.