Manlig omskärelse – circumcision

Manlig omskärelse innebär att man avlägsnar hela eller delar av förhuden genom en kirurgisk operation. Om förhuden är för trång kan det vara svårt att dra tillbaka den när du gör rent. Det kan leda till att penis blir inflammerad.

Så fungerar det

Förhuden har till uppgift att skydda ollonet mot nötning och att hålla huden på ollonet smidig för att bevara känsligheten. När man skär bort förhuden försvinner ungefär tio procent av nerverna i penis samt talgkörtlarna på förhudens insida. Ollonet ligger bart och utsätts för nötning från kalsonger och intilliggande hud. Huden härdas, blir grövre och en del av känsligheten går förlorad.

Så går operationen till

I några mycket enstaka fall kan ett litet snitt i förhuden räcka, men vanligen behövs en riktig operation. Vid en operation sövs patienten oftast, men ibland räcker det med lokalbedövning.

Hur säkert är det?

Ingreppet har betydelse för sexualiteten. En del känner att sexlivet blir bättre eftersom de kan ha sex längre utan att få orgasm eller utlösning. Andra kan få problem med att känseln försvinner så mycket att de inte längre kan få orgasm eller utlösning.