Potensbesvär/erektil dysfunktion

Många män upplever någon gång i livet problem med att upprätthålla erektion vid sexuella aktiviteter. Detta kallas för impotens vid tillfälliga problem eller erektil dysfunktion när problemen är mer bestående eller återkommande. Livskvaliteten i form av den fysiska och psykosociala hälsan kan komma att påverkas negativt, både för patienten och dennes partner.

Riskfaktorer

Orsaken till erektil dysfunktion är olika från patient till patient. Ofta är riskfaktorerna samma som för hjärtkärlsjukdom: inaktivitet, obesitas, rökning, hyperkolesterolemi och metabola syndromet. En genomgången prostatektomi eller strålbehandling mot prostatan kan också vara orsaken till erektil dysfunktion.

Tablettbehandling

En PDE5-hämmare (Viagra®, Cialis® eller Levitra®) intas antingen som låg dos dagligen eller som engångsdos 1 – 2 tim före samlag. Man kan även kombinera de två alternativen, d.v.s. man tar en PDE5- hämmare med daglig låg dos (Viagra 25 mg, Cialis 5 mg eller Levitra 5 mg) och före samlag tar man en extra dos.

Träning med vakuumpump

Varje morgon och kväll används en vakuumpump ca 15 minuter för lokal behandling och träning. Vakuumpumpen ger en konstgjord erektion som ökar blodcirkulationen och syresättningen i penis. Behandlingen har använts i 25 år och lyckas i 90% av fallen. OSBON ErecAid® BEHANDLINGSSYSTEM MED VAKUUM PUMP finns att beställa hos Dr.Wangs Urologmottagning.

Läs mer om behandling med vakuumpump från OSBON ErecAid. (PDF-fil, 168kB)

Andra lokala behandlingar

Bondil består av ett litet stift som förs in i urinröret. Där löses stiftet upp och det verksamma ämnet tränger genom urinrörets slemhinnor och ut i svällkropparna i penis. Muskulaturen i blodkärlets väggar slappnar då av, och blodkärlen vidgas och penis fylls med blod, vilket gör att man får erektion. Hos ca 30% av patienterna uppstår smärta i penis som en biverkning av behandlingen.

Caverject och Caverject Dual är ett läkemedel som tas som injektioner direkt i svällkropparna i penis. När man sprutar in läkemedlet slappnar muskulaturen i blodkärlens väggar av. Blodkärlen vidgas och penis fylls med blod, vilket gör att man får erektion. Injektionen kan upplevas som obehaglig eller smärtsam och vissa kan till exempel få blåmärken vid stället där man ger sprutan. Medlet kan också göra att man får ont i penis. En annan biverkning som kan förekomma är att man kan få ärrbildning i penis som kan leda till förhårdnader eller att penisen blir krokig. Risken att få ärrbildningar minskar om man varierar insticksställe.